esmaspäev, 28. oktoober 2019

Õpetajad vaheajal koolitumas

23. oktoobril kogunesid õpetajad koolimajja, et osaleda koolitusel.

Esmalt said õpetajad rohkem teada eKoolikotist. E-koolikott on portaal õppematerjalide leidmiseks, avaldamiseks ja õppematerjalidest kogumike komplekteerimiseks. Koolitajaks oli Hiiumaa õpetaja ja HITSA koolitaja Siret Lahemaa. Õpetajad said otsida ning lisada eKoolikotti õppematerjali.

Pärast puhkepausi jätkas koolitusega kooli haridustehnoloog Lemme teemal Klassijuhataja tööriistad. Ühiselt arutati ja lepiti kokku missugune peaks olema koolist välja saadetav e-kiri.  Seejärel katsetati lihtsamate valemite kasutamist MS Excelis. Läbi sai proovitud ilma vorminguta kleepimine, Excelis nimekirja jaotamine tulpadeks ja vastupidi, valemite abil nimede muutmine väiketähtedeks ja vaid suure esitähega nimedeks. Koolituse materjal kuningaHT lehel.

teisipäev, 22. oktoober 2019

eTwinningu koolitus edasijõudnutele: projektide loomine koos õpilastega

Reedel, 18.oktoobril oli esmakordselt võimalus 2 õpilasel koos õpetajaga osaleda HITSA korraldatud eTwinningu koolitusel edasijõudnutele. Tavaliselt käivad koolitustel õpetajad ilma õpilasteta. Antud koolitusel osalesid 5.c klassi õpilased Emily ja Marlon koos õpetaja Lemmega.
Koolitus toimus HITSA uues Nutiklassis. Kuna tavaliselt genereerivad õpetajad eTwinningu või Erasmus+ projektide ideid, siis seekord alustasid õpilased ideede kogumise ja jagamisega ning projektipartnerite otsimisega.
Emily: Me tõime välja oma ideed, mida võiks projektis teha ja selle järgi pandi meid rühmadesse. Hakkasime oma gruppidega ideid arvutisse kirja panema ja tegime grupipildi. Esitasime oma projekti teistele gruppidele. Puhkepausil tegime Nutiklassis erinevaid huvitavaid mänge ja ülesandeid.
Marlon: Mulle meeldis see kui me tegime ise projekti. Huvitav oli kuulda teiste projektide ideid.
Meie õpilased avasid eTwinningus koos Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooliga projekti “Meie äge kool”. Otsime juurde veel 2 välismaist partnerit. Pärast koolivaheaega alustab 5.c klass kokkulepitud projektitegevustega.
Koolitusest tegi artikli Koolielu toimetaja Madli Leikop ning pildid artiklisse Petri Asperk, artikli koos pildimaterjaliga leiate siit: Koolielu artikkel.


esmaspäev, 21. oktoober 2019

Kokkuvõte meie kooli CodeWeek üritustest 2019.a

Robootikatund koos lasteaialastega

CodeWeek ürituste raames olid meie koolis esmaspäeval, 7.oktoobril külas Kesklinna lasteaia viimase rühma lapsed, kellele 8.s klassi õpilased tegid robootikatunni.

8. klassi õpilased olid selleks põhjalikult valmistunud õpetaja Kairi juhendamisel, ülesanded olid põnevad ja jõukohased. Väikesed pidid lahendama ülesandeid nii Beeboti kui ka Ozoboti roboteid kasutades. Tunni lõpus panid lapsed Beebotid üheskoos tantsima.

Robootikatund koos 1.klassiga

8.c klassi õpilased viisid läbi robootikatunni ka 1.klassi õpilastele. Õpilased said lahendada erinevaid robootika ülesandeid kolmes erinevas pesas, kasutades Ozobot ja Beebot roboteid. Tunni lõpus panime Beebotid sünkroonis tantsima.
1. klasside õpilased olid üksmeelselt nõus, et neile meeldis see tund väga.

Visuaalne programmeerimine Scratch Junioriga

Meie kooli tahvlites on olemas tasuta äpp Scratch Jr. Selle rakendusega saab valida, muuta või luua tegelasi, panna tegelasi erineval moel liikuma, vestlema. Saab valida või luua erinavaid taustu. Tekstivabasid plokke kokku pannes ehk programmeerides saab anda tegelastele erinevaid käsklusi. Tegevuse tulemuseks on animatsioon. Koolitajateks olid õpetajad Lemme ja Katrin K.

Sel korral õpetasime Scratch Jr nii HEV õpilastele kui ka õpetajatele silmaringi avardamiseks.

8.a klassi 6 poissi. Kui algul õpetaja mainis sõna 'programmeerima', siis oli kõigi nägudel veidi ehmunud ilme, kuid õige pea saadi aru, millega tegu ja siis oldi väga innukad Scratchijad. Kaks poissi tahtsid seda äppi oma telefoni alla laadida. Kahjuks töötab Scratch Jr ainult tahvlites.
6.a klassi õpilased olid ka agaralt kaasa tegemas. Mõned tublid joonistajad disainisid enda tegelased ja huvitavad taustad.

Õpetajad kogunesid peale tunde, kui väsitav koolipäev oli läbi saanud. Ka õpetajad olid õhinaga programmeerimas. Väsimust ei paistnud enam kuskilt. Kui õpetajatelt küsiti, kas teeme selle kohta jätkukoolituse, siis vastasid enamus särasilmselt: jaa!


reede, 27. september 2019

CodeWeek 2019

Osaleme selle aasta CodeWeek'il 6 töötoaga.

Visuaalne programmeerimine Scratchi abil:
2 töötuba õpetajatele (10. okt ja 16. okt)
2 töötuba HEV õpilastele (16.okt 18.okt)

Robootika Kesklinna lasteaia lastele ja 1. klassile 8.klasside poolt (7.okt)

kolmapäev, 3. juuli 2019

Tänu robomatemaatika 2018/2019 uuringus osalemise eest

Soovin tänada teie kooli robomatemaatika 2018/2019 uuringus osalemise eest!

Teie panus tõi märkimisväärse kasu tänapäeva matemaatika kui aine õpetamisse, muutes selle mitmekesisemaks, tõstes õpilaste motivatsiooni ning ühiste jõupingutustega saime teada palju uut.

Tänu teie tööle sai tõenduspõhist kinnistust, et haridustehnoloog on vajalik ning ta mängib aktiivset rolli kaasõpetajana, vähemalt esimestes tundides. Oluline on ka säilitada robomatemaatika meetodi rakendamise jätkusuutlikkus, mida mõjutab suurel määral õppevahendite ja- materjalide olemasolu ning nii kooli juhtkonna tugi kui ka õpetajate vastastikune toetamine.

Janika Leoste
Haridusuuenduse tippkeskuse analüütik
Haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur
Vt ka https://edulabs.ee/naited/robomatemaatika/

esmaspäev, 25. veebruar 2019

Õpetajate koolitus

Kuninga kooli õpetajad osalesid 7. - 19. veebruarini koolitusel HITSA koolitusel "Testide koostamine ja metoodika". Koolituse viis läbi Lemme Sulaoja.
Koolitusel tuletati meelde Bloomi taksonoomia ja katsetati taksonoomia alusel küsimuste koostamist. Lisaks tutvuti ja katsetati erinevaid testide koostamise keskkondi:
Eksamite Infosüsteem
Mentimeter
Triventy
Wizer
Quizizz
Testmoz
H5P
Koolitusest kasvas välja huvigrupp, kes soovis käia jätkukoolitusel, et veel põhjalikumalt testide keskkondadega tutvuda.