pühapäev, 24. märts 2024

Pärnu koolide ülelinnaline Nutivõistlus 2024

 5.-6. klasside Nutivõistlus toimus 18. märtsil Tammsaare Koolis. Kool sai välja panna 3-liimelise võistkonna.

Võistlus koosnes kolmest osast:
1. osa – individuaalne test küberohutuse teemal, meeskonnaliikmete tulemused liideti. 
2. osa – meeskondlik info otsimise/kontrollimise ülesanne. 
3. osa – meeskondlik loovülesanne: Scratchis animatsiooni koostamine. Märksõnad, mida õpilased pidid oskama: taust, sprait, kostüüm. Kood pidi olema puhas ehk käsuridade arv minimaalne võimalik.
Meie kooli võistkonda kuulusid 6.s klassi Karl-Erik Kohv, Fred Loosaar ja Arti Habakuk. Karl-Erik tunnustati parimaks küberohutuse tundjaks. Kogu võistkond sai küberturbe testis II koha. Kokkuvõttes sai meie 6. klassi võistkond 6. koha. Õpilasi juhendasid õpetajad Katrin Kurvits ja Lemme Sulaoja.
Karl-Erik
7.-9. klasside Nutivõistlus toimus 19. märtsil Pärnu Rääma Põhikoolis.
Võistlus koosnes samuti kolmest osast:
1. osa – meeskondlik küberohutuse ülesanne, meeskonnaliikmete tulemused liideti. Märksõna: võrgud.  
2. osa – individuaalne info otsimise/kontrollimise ülesanne (tehisintellekti rakenduste kasutamine oli lubatud, kuid pidi olema viidatud kontrollitud algallikale). 
3. osa – meeskondlik loovülesanne: Scratchis animatsiooni koostamine. Märksõnad, mida õpilased pidid oskama: taust, sprait, kostüüm, heli. Kood pidi olemas puhas ehk käsuridade arv minimaalne võimalik.
Meie kooli võistkonda kuulusid 7. klassist Alfred Johan Taggu,  8. klassist Janar Isak ja Egert Pähkel. Võistkond oli kolmandal kohal küberohutuse ülesandes ja infootsimisel. Kokkuvõttes saavutati 5. koht. Õpilasi juhendas õpetaja Kairi Osula.