esmaspäev, 15. mai 2023

2.klassi robootikaringi õpilased Tartus AHHAA-keskuses First Lego League Explore Tartu näitusel

Laupäeval, 13.mail osalesid 2.klassi robootikaringi õpilased Tartus AHHAA-keskuses First Lego League Explore Tartu näitusel. See on üritus 6-9-aastastele lastele. Selle aasta teema oli ELEKTER. Õpilased ehitasid Lego klotsidest mudeli: elektri teekonna tootjast tarbijani. Projekti käigus arutlesime, kuidas elektrit toodetakse, mida tähendab taastuv energia, miks ja kuidas elektrit kokku hoida.

Tartu näitusel tuli igal meeskonnal oma projekti tutvustada: kuidas nende mudelil elektrit toodetakse, kuidas see tarbijani jõuab, kuidas elektrit kasutatakse. Kõik meie kuus meeskonda olid väärt medalit ja tunnuskirja. 

Rõõm laste silmades andis kinnitust, et neile meeldis üritus ning päev oli korda läinud. 

Õpilaste juhendaja õpetaja Katrin Kurvits.esmaspäev, 10. aprill 2023

2.-4. klasside Nutivõistlus

Neljapäeval, 6. aprillil toimus Pärnu Vanalinna Põhikoolis 2.-4. klasside Nutivõistlus. Võistlusel osales 7 kooli. Iga kooli võistkonnas pidi olema kaks teise, kaks kolmanda ja kaks neljanda klassi õpilast. Võisteldi internetiohutuse tundmises, infootsingus internetist ning loomingulise ülesande koostamises ja esitamises. Loominguliseks ülesandeks oli e-raamatu koostamine keskkonnas BookCreator.

Võistluse žüriis olid iga kooli õpetajad. Meie koolist esindas žüriid õpetaja Karin Rahuvarm. Karin: "Nägin ja tundsin, et meie kooli esindavad lapsed oli väärika käitumisega, töised ja toimetasid ühtse meeskonnana :) "

Meie kooli võistkond saavutas võistlusel III koha!

Võistkonda kuulusid:

Mathias Sempelson 2.c
Lenna Piirisild 2.s
Derek Mõttus 3.c
Karoli Loonurm 3.s
Mattias Proos 4.c
Hugo Habanen 4.s

Õpilasi juhendasid algklasside õpetajad ja kooli haridustehnoloog.reede, 24. märts 2023

Nutivõistlus 5.- 6. klassi õpilastele

21.03.2023 toimus Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis ülelinnaline Nutivõistlus 5.- 6. klassi õpilastele.

Võistlus koosnes kolmest osast. Alustuseks tuli sooritada individuaalne test küberohutuse teemal. Järgmisena pidid võistkonnad otsima internetist vastuseid etteantud küsimustele. Loovülesandes tuli õpilastel panna mBot robot tantsima Mark Robinsoni loo „Uptown Funk“ järgi.

Meie kooli 6.s ja 6.c klassi õpilased Alfred Johan Taggu, Kasper Lepik ja Frode Kuusk saavutasid võistlusel 1. koha.
Õpilasi juhendasid Katrin Kurvits ja Lemme Sulaoja.

neljapäev, 20. oktoober 2022

Edukas nutiorienteerumise võistlus

Pärnu koolide õpilased osalesid 18. oktoobril iga-aastasel ülelinnalisel nutiorienteerumisel. Nutiorienteerumise võistlus korraldati Klass+ projekti “Pärnu koolide digipööre oskusainetes” raames. Sel aastal kasutati nutiorienteerumise läbiviimiseks esmakordselt SportIdent orienteerumisvahendeid. Võistlus toimus neljas vanuseklassis: 1.-3.kl, 4.-6. kl, 7.-9. kl ja gümnaasium. Võistluse viisid läbi Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kehalise kasvatuse õpetajad koos koolide haridustehnoloogide ja õpilastega.

1.-3.klassi võistlus toimus Pärnu Munamäel. Meie kooli võistkond (Brenet Karotamm, Derek Mõttus, Sebastian Seisonen) saavutas 2. koha. Juhendaja õpetaja Karin Rahuvarm.

4.-6. klassi võistlus toimus Pärnu kesklinna piirkonnas. Meie kooli võistkond (Frode Kuusk, Mark Mihkelson, Hannah Peterson) saavutas 1. koha. Õpilased said auhinnaks diplomi ja Apollo kinkekaardi. Juhendaja õpetaja Lemme Sulaoja.

7.-9. klassi võistlus toimus samuti Pärnu kesklinna piirkonnas. Meie kooli võistkond (Mattias Mahlakas, Georg Rosenstein, Arti Juhansoo) saavutas 2. koha. Juhendaja õpetaja Kairi Osula.


pühapäev, 24. aprill 2022

Internetiturvalisuse teavitamine

Sel aastal tähistati internetiturvalisuse päeva 8. veebruaril.

Meie koolis valmistusid 5.-7. klasside õpilased esinemiseks internetiturvalisuse teemal.

5.c klassi õpilased esinesid 1.c ja 9.c klassile. Viimane oli päris paras proovikivi.

6.s klasside õpilased esinesid osadele A-klassidele ja 1.s klassile.

Esialgu õpilased tutvustasid erinevaid teemasid ja seejärel viidi läbi viktoriin Kahootis.

Esitlusel räägiti:

kuidas märgata internetis kiusamist;

kuidas ebameeldivalt käitujat blokeerida ja tema käitumisest raporteerida;

uuriti, millised on korrektsed tõendid, et neid politseile esitada;

jagati lasteabi telefoninimbrit ja veebipolitsei kontakti.

Esiltuse algversioon:


Viktoriin Kahootis:
Kahooti viktoriinis osalemisega said mõned eksimused veel selgemaks.neljapäev, 24. märts 2022

Nutisõltuvus

 Jagame Jaan Aru loal loengut nutisõltuvusest.

esmaspäev, 7. märts 2022

Interaktiivne mänguväljak LÜ

 3.märtsil 2022.a jõudsid meie kooli 2 uudset interaktiivset seadet LÜ. Oleme sihiks võtnud pakkuda igal koolipäeval liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele. Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel on negatiivne mõju õpilaste tervisele, heaolule, õpitulemustele ja koolirõõmule, mida vähendab omakorda ka ainete liigne killustatus ja teoreetilisus. Kuivõrd teadmisi omandatakse kaasajal mitte niivõrd nende endi pärast, vaid vajadusest neid kasutada, muutub oluliseks see, kuidas seostada õpitud teadmisi ja oskusi nii ühes õppeaines, ainevaldkondades kui ka erinevate õppeainete ja-valdkondade vahel. Liikumisvõimaluste suurenemine parandab mõtlemis- ja õpivõimet.  

Nende eesmärkide elluviimiseks soetasimegi 2 uudset interaktiivset mänguväljakut LÜ (https://play-lu.com/). Antud seadet pole Eestis veel üheski koolis. LÜ võimaldab läbi liikumise lõimida erinevaid õppeaineid ja kinnistada teadmisi, arendada õpilaste koostööoskuseid, meeskonnatööd. LÜ rakendamine ainetundides võimaldab läbi praktiliste tegevuste kinnistada teoreetilisi teadmisi. 

Üks mobiilne seade paigutati Kesklinna koolide võimlasse, kus on kolme kooli  igapäevases ühiskasutuses. Projektipartneriteks on koolid (Pärnu Vanalinna Põhikooli ja Sütevaka Humanitaargümnaasium), kes jagavad igapäevaselt Kesklinna koolide võimlat ainetundide läbiviimiseks ning kellega koostöö on meil olnud pikaajaline erinevate spordiürituste korraldamisel (nt kolme kooli pargijooks, ülelinnaline HEV laste spordipäev). Lisaks kaasame Pärnu Kesklinna Lasteaia.

Teine mobiilne seade jääb eelkõige Kuninga Tänava Põhikooli hoones põhiainetundides. Alustame 2022. septembris koolis uuendusliku 1. klassi interaktiivse õppeprogrammiga kasutades LÜd. Klassiõpetaja viib 1. klassi õpilastele iganädalaselt läbi vähemalt ühe ainetunni interaktiivsel mänguväljakul. Lisaks võimaldab seade viia ainetunde läbi inglise keeles, matemaatikas, loodus- ja sotsiaalainetes lõimituna liikumisega.

Paigaldamise päeval viidi läbi esmane koolitus projektigrupi liikmetele. Seadet saavad õpilased kasutada nii kehalise kasvatuse tundides, spordivahetundides kui ainetundides.

LÜ ostmist rahastati “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine“ elluviimiseks struktuuritoetuse projekti rahadega Klass+.