kolmapäev, 3. juuli 2019

Tänu robomatemaatika 2018/2019 uuringus osalemise eest

Soovin tänada teie kooli robomatemaatika 2018/2019 uuringus osalemise eest!

Teie panus tõi märkimisväärse kasu tänapäeva matemaatika kui aine õpetamisse, muutes selle mitmekesisemaks, tõstes õpilaste motivatsiooni ning ühiste jõupingutustega saime teada palju uut.

Tänu teie tööle sai tõenduspõhist kinnistust, et haridustehnoloog on vajalik ning ta mängib aktiivset rolli kaasõpetajana, vähemalt esimestes tundides. Oluline on ka säilitada robomatemaatika meetodi rakendamise jätkusuutlikkus, mida mõjutab suurel määral õppevahendite ja- materjalide olemasolu ning nii kooli juhtkonna tugi kui ka õpetajate vastastikune toetamine.

Janika Leoste
Haridusuuenduse tippkeskuse analüütik
Haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur
Vt ka https://edulabs.ee/naited/robomatemaatika/

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar