kolmapäev, 30. september 2015

KES TEEB, SEL JUHTUB...

Loquizi radade loomine on täies hoos. Sama aktiivne on ka katsetamiseks koostatud radade testimine. Pea iga õpetajal on tekkinud hulgaliselt küsimusi ja probleeme. Näiteks ei toiminud Loquizi mäng tahvelarvutites - sai konsulteeritud Loquizi peakeskusega, kes üsna pea selle olukorra meie jaoks ka lahendas. Samuti tekkisid katsetajatel nutiseadete erisusest tingitud probleemid - nii sai selgeks, milliste nutiseadmetega on üldse võimalik Loquizi mängida. Kõik tehnilised ja ka muud pisitakistused on nüüdseks lahendatud tõhusas koostöös. Võib öelda, et oleme valmis looma rakendusvalmis mänge ning jagama siinjuures korrektset ja teadlikku infot mängu tehnilise toimimise osas.

neljapäev, 17. september 2015

NUTIRADADE MEESKONNAD JA ESIMESED KATSETUSED

Et katta kõik kooliastmed sobivate nutiradadega, tegime ettepaneku kolleegidele moodustada ainevaldkonnapõhised meeskonnad, kes koostöös hakkaksid kõigepealt välja töötama õppekava toetavat küsimustepanka ning seejärel koos nutiradu moodustama. Meeskondade moodustamine kulges lõpptulemusena oodatust küll veidi teistsuguseks, kuid reaalselt ilmselt palju toimivamateks. Küsimusi moodustades arvestati sihtgrupi, õppekava, kavandatavaid tegevusi mängu käigus, vahendeid.