kolmapäev, 10. veebruar 2016

VALMIS ASI ON TORE ASI, AGA MILLEGI LÕPP ON KA UUE ALGUS....

Meie kaua tehtud kaunikene digiprojekt on nüüdseks läbitud ja kaante vahel. Projekti raames valmisid kümned õpirajad erinevatele kooliastmetele. Kuna meie projekti põhieesmärgiks oli luua põnev ja praktiline, hariv, õpioskusi ja meeskonnatööd toetav tegevusmäng Loquizi keskkonnas, siis kogu meeskonna huvi ja motivatsioon oli ootuspäraselt kõrge. Me oleme saanud teha kõike, mis meid on huvitanud. Nüüdseks on toimivaid nutiradu kasutatud ka kooli-ja linnaüritustel. Nutiradadel on käinud meie kooli lapsevanemad ja pea kogu kooli lapsed. Nutiradu oskavad koostada suuremad lapsed ja väikesed ootavad kannatamatult oma võimalust. Meie tegemisi on kajastanud ka kohalik meedia. Lülitume oma kooli mängude küsimustepangaga üleriigilisse küsimustepanga vahetusüsteemi luues veelgi rohkem võimalusi uuteks nutiradadeks.Meil on tekkinud tohutult uusi ideid nutiradadel toimetamiseks, QR-koodide rakendamiseks mängu ja seetõttu paistab tulevik eriti põnev ja loominguline. Lisaks nutiradadele on märkimisväärselt tõusnud kogu kooli õpetajaskonna diginutikus-pädevus, eelkõige tahe ja julgus katsetada, uurida ise, pakkuda teistele, analüüsida kasutegurit ja vajadust. Ühesõnaga on toimunud täielik pööre - digipööre:)

esmaspäev, 8. veebruar 2016

Aruande koostamine

Veel viimased ponnistused enne lõpliku aruande edastamist. Mõtlesime läbi, mis tehtud, kui hästi, mis plaanitule lisaks toimus, kas miskit jäi tegemata, mis tuleks parendada ...
Projekti mõju kooli meeskonna digipädevustele on olnud isegi oodatust suurem.
Kokkuvõttes oleme rahul, et tegutsesime. Igapäevased tegevused viivad sihile.

reede, 5. veebruar 2016

ÕPILOOD

Viimasel ajal aina rohkem õpetajaid kasutab tundides digivahendeid või erinevaid õpikeskkondi. Kooli 6 tahvelarvtit on üsna sageli tundidesse broneeritud.

Digipööre on mõjutanud nö tavalisi tunde. Aitab väljuda rutiinist ja kasutada erinevaid keskkondi ning meetodeid. Mõnede keskkondadega on osade klasside õpilased juba küllastunud. Aga me otsime aina uusi alternatiive, et oleks ka õpikeskkondade suhtes vaheldust.

1.c klassi lapsed Plickersi keskkonnas lugemiskontrolli tegemas.

Õpilugude lehel on välja toodud Pärnumaa õpetajate õpilood. Toome siin välja mõned meie kooli lood.

Pärnu - merelinn 4.kl

Tunnis kasutatud harjutused:
Loquiz
Loquix juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 
Valida finišisse jõudmiseks lühim teekond, jõuda tulemuslikult kontrollpunktidesse, kontrollpunktides vastata küsimustele (võimalusel kasutada vastamisel infot, mida saab kontrollpunkti juures olevalt objektilt) või lahendada ülesanne või teha meeskonnana mingi ettenähtud ühistegevus.
Õpilaste valminud tööd:
http://pro.loquiz.com/results/E17_4Wc-g
http://pro.loquiz.com/results/E17_4Wc-g/photos

õpetaja Tiiu Kiveste


Liitmine ja lahutamine 10 piires 1.klTunnis kasutatud keskkonnad/harjutused:
Matemaatikavõistluse Känguru ülesanded
Arvutamisäpp Math Fight: iOS ja Android
Matetalgud

Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus:
*Soojenduseks lahendame tavaliselt Känguru nuputusülesandeid. Näitasin ülesandeid projektoriga seinale ja arutlesime koos vastuste variante ning lahendusi.
*Tuletasime meelde arvumajade “elanikud” ehk 10 piires tehted. Õpetajana näitasin tehtekaarte, õpilased näitasid sõrmedega vastuseid.
*Võistlusmoment. Jagasin õpilased 4-liikmelisteks rühmadeks. Õpilased mängisid paaridena tahvelarvutites matemaatikavõistlust Math Fight, kus kiiruse peale saavad 2 õpilast korraga vastuseid märkida. Grupis tuli kõikide paarilistega läbi mängida.
*Individuaalne töö. Lõpetuseks kasutasime tahvelarvutites (VOSK) võistluse Matetalgud keskkonda 10monkeys.com/ee. Seal on igal õpilasel oma järg 0-10 ülesannete hulgas (liitmine, lahutamine, raha, tekstülesanded), sest oleme neid juba nädal aega lahendanud tundides või vahetundidel. Tublimad on jõudnud juba 0-20 ülesannete juurde. Õpilased kasutasid õpetajalt abi küsimise võimalust, kui mõni ülesande tüüp oli esialgu keerukas või arusaamatu.

õpetaja Lemme Sulaoja

Ilm. Ilmakaart. 2. kl

Tunnis kasutatud harjutused:

www.ilm.ee
eLoodusõpetuse PowerPoint esitlused.
Horisondi pilveaabits ( äpp)

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Tunni teemaks oli ilma ennustamine, erinevate ilmakaartidega tutvumine, ( Eesti linnad, lumekaart, tuulekülm), ilmamärkide seletamine. Igal õpilasel oli oma nutiseade, kust ta sai tutvuda erinevate ilmakaartidega. Õpilased said suurelt puutetahvlilt kontrollida oma tegevuse õigsust. Pilvede tutvustamiseks näitasin Pilveaabitsat, mida õpilased pidid enda nutiseadmesse järgmiseks tunniks allalaadima.

õpetaja Anu Päit

Sehenswürdigkeiten in Berlin 8.kl

Tunnis kasutatud harjutused:
Kahoot viktoriin oma teadmiste kontrollimiseks
Õpilaste töö näideKoolielus õppematerjal

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Õpilased esitlevad etteantud teemadel üht Berliini vaatamisväärsust, enamus kasutab oma esitluses objekti tutvustamisel ka Youtubi keskkonna videosid. Kinnistatakse sõnavara Quizleti keskkonnas, võimalik kasutada ka Koolielus (lk 9-10 ) leiduvat harjutusvara antud õpiku juurde. Tunni lõpus väike viktoriin Kahoot-keskkonnas.

õpetaja Ene Kübarsepp

Film 8.kl

Tunnis kasutatud keskkonnad:
smore.com
gosoapbox.com
youtube.com

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Õpilased töötasid grupis ja neil tuli valida üks varsti kinoekraanidele tulev film ja reklaamida seda nii, et just nende grupi filmi tahetaks kõige rohkem vaadata hilisemate hääletustulemuste põhjal. Üks liige tegi konto ja täitis seda, teised liikmed andsid nõu ja otsisid materjali, kasutades oma arvutit. Kui flaierid valmis, sai neid vaadata, kommenteerida ja hääletada oma lemmikfilmi poolt. Võidufilmi käisime kinos vaatamas.

Õpilaste tööd:
Fury
The penguins of madagaskar
A Funny Film
The Avengers: Age of Ultron
JESSABELLE

Filmi valik – küsitlus

õpetaja Reene Tammaru