kolmapäev, 24. juuni 2015

LOQUIZ 2

Tiiu uuris, et koolid saavad kasutada Loquizi keskkonda tasuta ühe kasutajakonto alt, mida pikendatakse aastate kaupa. Tingimuseks on, et meie poolt korraldatavad mängud on osalejatele tasuta.

Tasuta õiguse saamiseks täitis Tiiu vastava vormi ja sai haldaja õigused. Nüüd saab ta ka teisi õpetajaid loquiz´i keskkonda piiramatult mänge koostama kutsuda.

Omal algatusel on üks õpetaja Riina lühijuhendi koostanud: http://www.tildee.com/S6zIMg

Suvel katsetame seda keskkonda kindlasti.

kolmapäev, 17. juuni 2015

2. koosolek

e-õppeuudiskiri soovib 3. augustiks Pärnu digipöörde projektide tutvustust (300 – 400 tähemärki).

Meie tekst:
Kuninga Tänava Põhikool koostab Pärnu linna tutvustavad õpirajad (teemad: ajalugu, kultuur, loodus, turismiobjektid jne.), mille kontrollpunktides kasutatakse ülesannete lahendamisel nutiseadmeid. Rajad aitavad kinnistada õpitulemusi ja toetavad üldpädevuste omandamist ning on avatud nii Pärnu linna kui teiste Eesti koolide õpilastele. QR-koodide kasutamine lisaks interaktiivsetele radadele võimaldab linna vaatamisväärsusi tutvustada ka turistidele.

teisipäev, 16. juuni 2015

Nutirajad

Tiiu tegi ettepaneku jagada nutirajad:

  1. Pärnu ajalugu - siit omakorda- kaitserajatiste teema; Pärnu hansalinnana; Pärnu kultuuritegelased jne; 
  2. Pärnu loodusrajad - rannaniidud, jõgi jne
  3. Turismilõksud Pärnus, parimad toitlustuskohad, ajaveetmiskohad jne
  4. Õpperaja - saab teha ka iga aine eraldi, samas saavad aineõpetajad neid küsimusi ja muid ülesandeid lõimuvalt koos mõelda.

esmaspäev, 15. juuni 2015

1. koosolek

Esimese koosoleku teemad:

1. Kokkuvõtted suures digipöördes osalevate koolide blogidest.

2. Pärnu digipöörde tegevuskava
Esimene koolituspäev Pärnu digipöörde raames toimub sügisel, 16.septembril kell 14-18 meie koolis. Korraldajad Kuninga kool ning Vanalinna kool. Mee meeskonnal on vedada kaks õpituba:
  • õpirada+ kokkuvõte 
  • Liis, Heleen ja Iris Epp tutvustavad matemaatika äppe
Ülejõe ja Rääma kool oktoobris (7.10) Ülejõe koolis.
Raeküla ja Toimetuleku kool november (11.11) Raeküla koolis.
Ühisgümnaasium ja Vene gümnaasium teevad koos jaanuari algus (13.01.2016).
3. Meie kooli projekt „Nutirajad“
Leppisime kokku, et teeme suvel valmis ühe õpiraja. Augustis teevad meie oma kooli õpetajad selle läbi. Kooli Samsungi tahvlitele peaks 3G ühenduse saama, siis saab ka neid kasutada. 

4. Meie ootused digipöördele
Tahvleid ühe klassi jagu, so 26. Tahvlites on 3G internet.
WiFi tugevamaks.
Leidsime, et koolil peaks FB olema, kuid see ei saa olla kellegi tasuta lisaülesanne. FB oleks kiirem
lühiinfo, teadaanded. Kodulehel rohkem teksti, FB rohkemate piltidega üritustest.

pühapäev, 14. juuni 2015

LOQUIZ

Kairi palus testida enne koosolekut ühte keskkonda Loquiz, mis võimaldab teha (küll mitte palju - 10) tasuta mängu. Igasuguseid lisavõimalusi on seal hulgaliselt, ta tegi ühe lihtsa mängu meile testimiseks. Enne polnud ka Kairi seda keskkonda kasutanud, seega proovis, et koos vaadata, kuidas tulemused tulevad jms.

Mängimiseks: Salvesta endale telefoni äpp: loquiz
Mängu kood on ...
Mängu koodi sisestades, peab panema oma meeskonna nime ja enda nime (need võivad olla ka samad testimisel) ja siis saab juba mängida. Koostatud mäng on meie kooli ümbruses.

kolmapäev, 10. juuni 2015

Projekti avakoolitus

Projekti avakoolitus Pärnu koolide meeskondadele toimus 10. juunil Tallinnas HITSA nutiklassis.
Päevakava:

10:00-11:30 HITSA Nutiklassi tutvustus

11:30-12:15 lõuna kohvikus

12:15-13:00 Mart Laanpere

13:00-14:15 ja 14:30-15.45 Birgy Lorenz. Teemad "Interneti turvalisus", "Muudatuste juhtimine kooli tasandil“ (kahe mooduli vahel on 15min paus). Birgi esitlus.

teisipäev, 2. juuni 2015

Osaleme!

Otsustasime osaleda projektis "Pärnu linna digipööre".

Meie kooli digipöörde meeskonnas on õppealajuhataja Liina, IT õpetaja Kairi, loodusteaduste õpetaja Urmas, klassiõpetajad Tiiu, Lemme ja Katrin.

esmaspäev, 1. juuni 2015

Projekt "PÄRNU LINNA DIGIPÖÖRE"

Pärnu Linnavalitsus kuulutas munitsipaalüldhariduskoolidele välja digiprojektide konkursi “Pärnu linna digipööre”.

Konkursi eesmärk on nutiseadmete igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi, õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine ja koostöö arendamine Pärnu linna üldhariduskoolide ning erinevate partnerite vahel.

Projektis osalemiseks tuleb koolidel moodustada kuueliikmeline projektimeeskond, mille koosseisus on aineõpetajad, haridustehnoloog või IT- juht ja juhtkonna liige, esitada projekt täpse tegevuste kavaga, kaasata projekti tegevustesse ja seatud eesmärkide saavutamisse vähemalt 75% personalist, tegema koostööd teiste linna üldhariduskoolidega, looma ja avaldama digitaalseid õppematerjale, jagama kogemusi ning koolid peavad korraldama kahe kooli koostööna ühe koolituspäeva teistele projektikonkursil osalevatele koolidele.

Pärnu linnavalitsus tunnustab projekti edukalt lõpule viinud ja tegevused ellu rakendanud koole tänukirja ja 10 tahvelarvutiga.

Pärnu digipöörde koostööpartneriks on Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridustehnoloogia keskus, mis toetab projekti koolituse ja muutusi käsitleva uuringuga.

Projekt kestab alates 2015. aasta juunist kuni 2016. aasta veebruarini.

Allikas: Pärnu Postimees 02.06.2015