kolmapäev, 21. detsember 2016

Mis on BeeBotid, Ozobotid, Simple and Powered Machines?

Kõik sai alguse sellest, et eesotsas õpetaja Katrini Kurvitsaga kirjutasime projekti, kus taotlesime meiegi kooli robootilisi vahendeid. Septembris osalesid paljud Kuninga kooli õpetajad robootika koolitusel. Sealt said nad sisse suure õhina.
Tänaseks on meie koolis olemas Simple&Powered Machines (legoklotsid), Ozobotid ja Bee-Botid. Ozobot on programmeeritav ülipisike (d 2,6 cm) haridusrobot, mis liigub mööda värvilisi jooni, oskab muuta liikumiskiirust, -suunda ja -stiili. Bee-Bot on põrandarobot, mis aitab anda erinevaid ülesandeid ning leida õigeid vastuseid, kasutades õpimatte. LEGO Education Simple & Powered Machines on põnev komplekt legohuvilisele. Komplekt võimaldab ehitada ja avastada päris masinaid ja mehhanisme.
Oleme nüüd 3 kuu jooksul neid vidinaid proovinud ja katsetanud 1.-5. klassidega. Õpilased on neid kasutades alati väga õhinas olnud. Vaata pildigaleriid õppetundidest ja üht videod, kuidas BeeBotid tantsima panime: https://youtu.be/LTl0ulstXUI
Vaata teisi pilte koolilehelt.

neljapäev, 27. oktoober 2016

Digitaalselt aktiivne kool

Tallinna Haridusamet ja HITSA tunnnustasid 26. oktoobril Tallinna Reaalkoolis toimunud IKT-konverentsil digitaalselt aktiivseid koole. Tallinna Haridusamet kuulutas välja Tallinna haridusasutuste konkursi „Digimõte 2016“ tulemused. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) tunnustas Eesti koole kuld-, hõbe- või pronkstahvliga „Digitaalselt aktiivne kool“ viimase kolme aasta digitegevuse eest. 
Tegevusvaldkonnad, mida hindamisel arvestati on järgmised:
  • digipädevuste arendamine (õpetajate koolitused, infovahetunnid, individuaalsed õpilaskonkursid, Targalt internetis jne)
  • pedagoogika (parimate praktikate jagamine, projektides osalemine)
  • õpetajate koostöö (õpetajate konkursid, rahvusvahelised koostööprojektid, õpetajate võrgustikud)
  • õpilaste koostöö (HITSA konkursid, Tere, Kevad, Robotex, FLL võistlus, eTwinning)
  • õppekorraldus (koolijuhtide koolitused, IKT huviringid, IKT valikained, õppehaldussüsteemid, haridustehnoloogid)

Kuninga kool sai hõbetahvli "Digitaalselt aktiivne kool". 

reede, 8. aprill 2016

2.-4.klasside NUTIVÕISTLUS

7. aprillil toimus Pärnu Vanalinna Põhikoolis esimene 2.-4. klassidele mõeldud nutivõistlus. Meie kooli esindas kuueliikmeline võistkond: Marta Johanna Kärmas, Sander Murulaid, Siim Saarse, Erki Roosme, Tarvi Tasane ja Emily Vilter. Õpilasi juhendasid Tiiu Kiveste ja Lemme Sulaoja. Meeskond koos klassikaaslastega valmistas kodutööna e-raamatu, kus tuli käsitleda teemat "Targalt internetis". Kõigi osalenud koolide e-raamatuid saab näha ka meie kooli kodulehel (Nutikas Kuningas). Võistkonnal tuli individuaalselt vastata Quizizz-s koostatud internetiturvalisust puudutavatele üsna keerulistele küsimustele, hiljem liideti võistkonnaliikmete teenitud punktid kokku. Seejärel otsiti vastuseid ühiselt, vastuseid võis otsida ka internetist - selles etapis saime maksimumpunktid. Viimaks tuli 45 minuti jooksul koostada multifilm FlipaClip-i keskkonnas. Meie nutikad said sellega suurepäraselt toime teenides maksimumpunktid. Kokkuvõttes väljusime sellest nutivõistlusest III koha ja väärt kogemustega:)

pühapäev, 3. aprill 2016

Nutikalt internetis

2.-4. klasside õpilaste ühislooming veebiraamatus "Nutikalt internetis".

kolmapäev, 10. veebruar 2016

VALMIS ASI ON TORE ASI, AGA MILLEGI LÕPP ON KA UUE ALGUS....

Meie kaua tehtud kaunikene digiprojekt on nüüdseks läbitud ja kaante vahel. Projekti raames valmisid kümned õpirajad erinevatele kooliastmetele. Kuna meie projekti põhieesmärgiks oli luua põnev ja praktiline, hariv, õpioskusi ja meeskonnatööd toetav tegevusmäng Loquizi keskkonnas, siis kogu meeskonna huvi ja motivatsioon oli ootuspäraselt kõrge. Me oleme saanud teha kõike, mis meid on huvitanud. Nüüdseks on toimivaid nutiradu kasutatud ka kooli-ja linnaüritustel. Nutiradadel on käinud meie kooli lapsevanemad ja pea kogu kooli lapsed. Nutiradu oskavad koostada suuremad lapsed ja väikesed ootavad kannatamatult oma võimalust. Meie tegemisi on kajastanud ka kohalik meedia. Lülitume oma kooli mängude küsimustepangaga üleriigilisse küsimustepanga vahetusüsteemi luues veelgi rohkem võimalusi uuteks nutiradadeks.Meil on tekkinud tohutult uusi ideid nutiradadel toimetamiseks, QR-koodide rakendamiseks mängu ja seetõttu paistab tulevik eriti põnev ja loominguline. Lisaks nutiradadele on märkimisväärselt tõusnud kogu kooli õpetajaskonna diginutikus-pädevus, eelkõige tahe ja julgus katsetada, uurida ise, pakkuda teistele, analüüsida kasutegurit ja vajadust. Ühesõnaga on toimunud täielik pööre - digipööre:)

esmaspäev, 8. veebruar 2016

Aruande koostamine

Veel viimased ponnistused enne lõpliku aruande edastamist. Mõtlesime läbi, mis tehtud, kui hästi, mis plaanitule lisaks toimus, kas miskit jäi tegemata, mis tuleks parendada ...
Projekti mõju kooli meeskonna digipädevustele on olnud isegi oodatust suurem.
Kokkuvõttes oleme rahul, et tegutsesime. Igapäevased tegevused viivad sihile.

reede, 5. veebruar 2016

ÕPILOOD

Viimasel ajal aina rohkem õpetajaid kasutab tundides digivahendeid või erinevaid õpikeskkondi. Kooli 6 tahvelarvtit on üsna sageli tundidesse broneeritud.

Digipööre on mõjutanud nö tavalisi tunde. Aitab väljuda rutiinist ja kasutada erinevaid keskkondi ning meetodeid. Mõnede keskkondadega on osade klasside õpilased juba küllastunud. Aga me otsime aina uusi alternatiive, et oleks ka õpikeskkondade suhtes vaheldust.

1.c klassi lapsed Plickersi keskkonnas lugemiskontrolli tegemas.

Õpilugude lehel on välja toodud Pärnumaa õpetajate õpilood. Toome siin välja mõned meie kooli lood.

Pärnu - merelinn 4.kl

Tunnis kasutatud harjutused:
Loquiz
Loquix juhend

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus: 
Valida finišisse jõudmiseks lühim teekond, jõuda tulemuslikult kontrollpunktidesse, kontrollpunktides vastata küsimustele (võimalusel kasutada vastamisel infot, mida saab kontrollpunkti juures olevalt objektilt) või lahendada ülesanne või teha meeskonnana mingi ettenähtud ühistegevus.
Õpilaste valminud tööd:
http://pro.loquiz.com/results/E17_4Wc-g
http://pro.loquiz.com/results/E17_4Wc-g/photos

õpetaja Tiiu Kiveste


Liitmine ja lahutamine 10 piires 1.klTunnis kasutatud keskkonnad/harjutused:
Matemaatikavõistluse Känguru ülesanded
Arvutamisäpp Math Fight: iOS ja Android
Matetalgud

Õpilaste ja tunni tegevuse kirjeldus:
*Soojenduseks lahendame tavaliselt Känguru nuputusülesandeid. Näitasin ülesandeid projektoriga seinale ja arutlesime koos vastuste variante ning lahendusi.
*Tuletasime meelde arvumajade “elanikud” ehk 10 piires tehted. Õpetajana näitasin tehtekaarte, õpilased näitasid sõrmedega vastuseid.
*Võistlusmoment. Jagasin õpilased 4-liikmelisteks rühmadeks. Õpilased mängisid paaridena tahvelarvutites matemaatikavõistlust Math Fight, kus kiiruse peale saavad 2 õpilast korraga vastuseid märkida. Grupis tuli kõikide paarilistega läbi mängida.
*Individuaalne töö. Lõpetuseks kasutasime tahvelarvutites (VOSK) võistluse Matetalgud keskkonda 10monkeys.com/ee. Seal on igal õpilasel oma järg 0-10 ülesannete hulgas (liitmine, lahutamine, raha, tekstülesanded), sest oleme neid juba nädal aega lahendanud tundides või vahetundidel. Tublimad on jõudnud juba 0-20 ülesannete juurde. Õpilased kasutasid õpetajalt abi küsimise võimalust, kui mõni ülesande tüüp oli esialgu keerukas või arusaamatu.

õpetaja Lemme Sulaoja

Ilm. Ilmakaart. 2. kl

Tunnis kasutatud harjutused:

www.ilm.ee
eLoodusõpetuse PowerPoint esitlused.
Horisondi pilveaabits ( äpp)

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Tunni teemaks oli ilma ennustamine, erinevate ilmakaartidega tutvumine, ( Eesti linnad, lumekaart, tuulekülm), ilmamärkide seletamine. Igal õpilasel oli oma nutiseade, kust ta sai tutvuda erinevate ilmakaartidega. Õpilased said suurelt puutetahvlilt kontrollida oma tegevuse õigsust. Pilvede tutvustamiseks näitasin Pilveaabitsat, mida õpilased pidid enda nutiseadmesse järgmiseks tunniks allalaadima.

õpetaja Anu Päit

Sehenswürdigkeiten in Berlin 8.kl

Tunnis kasutatud harjutused:
Kahoot viktoriin oma teadmiste kontrollimiseks
Õpilaste töö näideKoolielus õppematerjal

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Õpilased esitlevad etteantud teemadel üht Berliini vaatamisväärsust, enamus kasutab oma esitluses objekti tutvustamisel ka Youtubi keskkonna videosid. Kinnistatakse sõnavara Quizleti keskkonnas, võimalik kasutada ka Koolielus (lk 9-10 ) leiduvat harjutusvara antud õpiku juurde. Tunni lõpus väike viktoriin Kahoot-keskkonnas.

õpetaja Ene Kübarsepp

Film 8.kl

Tunnis kasutatud keskkonnad:
smore.com
gosoapbox.com
youtube.com

Õpilaste ja/või tunni tegevuse/ülesande kirjeldus:
Õpilased töötasid grupis ja neil tuli valida üks varsti kinoekraanidele tulev film ja reklaamida seda nii, et just nende grupi filmi tahetaks kõige rohkem vaadata hilisemate hääletustulemuste põhjal. Üks liige tegi konto ja täitis seda, teised liikmed andsid nõu ja otsisid materjali, kasutades oma arvutit. Kui flaierid valmis, sai neid vaadata, kommenteerida ja hääletada oma lemmikfilmi poolt. Võidufilmi käisime kinos vaatamas.

Õpilaste tööd:
Fury
The penguins of madagaskar
A Funny Film
The Avengers: Age of Ultron
JESSABELLE

Filmi valik – küsitlus

õpetaja Reene Tammaru