laupäev, 31. oktoober 2015

Kommentaare ja soovitusi Loquizi loojatelt

Edastan mõtteid loojatelt endilt. Kindlasti on see vajalik info ka kõikidele neile, kel äppiga probleeme pole ette tulnud. Saame panustada koostööd tehes, et Loquiz muutub veelgi töökindlamaks!

1) LOQUIZi hangumine
Kõigepealt vabandused, et kasutajale meelehärmi valmistasime. Tänaseni on meie kasutajad peamiselt tahvelarvutite peal ja kuna erinevaid telefonimudeleid on väga palju, siis on igasugune tagasiside teretulnud.
Üldsoovitusena  on õige jälgida, et telefonis oleks piisavalt vaba salvestusruumi, et tagada rakenduste tõrgedeta töö. Loquiz ei nõua mälu ega salvestusruumi rohkem kui teised rakendused ja mingisuguseid erioperatsioone tema salvestamiseks teha vaja ei ole. 
Iga kord kui rakendus hangub, küsitakse kasutajalt kas ta lubab saata meile veateadet. Sellest on suur abi, sest nendest raportitest näeme  mis põhjustas hangumise ning saame probleemi järgmises versioonis lahendada.  Eriti oluline on see Android telefonide puhul kuna mudeleid on nii palju, et kõiki ise testida on pea võimatu. 
Antud juhul saime kasutajalt ka veateate (aitäh!). See oli seotud Quiz mängu dialoogi sulgemisega konkreetse Android versiooni puhul. Selle vea parandasime. Kui kasutaja hiljem  appid kustutas ja Loquizi installis, siis oli kasutusel juba uuendatud versioon.
Teine viga tekkis pildi töötlemisel pärast pildistamist (seadmel sai mälu otsa).  Selle probleemi lahenduseks vähendasime pildi suurust ja kvaliteeti mis peaks pildistamise oluliselt stabiilsemaks tegema.
Ma ei saa kahjuks garanteerida, et hangumisi tulevikus ette ei tule, aga palun, et kasutaja alati jah vastaks kui küsitakse kas veateadet saata. See aitab meil rakendust stabiilsemaks muuta.


2) Sündmuste kustutamine

neljapäev, 29. oktoober 2015

7. klasside ülelinnalisest nutiraja võistlusest lähemalt


Briti nädala raames korraldasid 16. oktoobril meie kooli inglise keele õpetajad Pärnu linna  7.klassidele võistlusmängu, kus tuli teada nii Briti kultuuri, kui omada orienteerumisoskust. Mäng põhines Loquiz’i äppil. Pärnu kesklinna olid maha märgitud punktid, mis tuli läbida ette nähtud ajaga. Iga punkti läbides tuli vastata küsimustele Briti kultuuri kohta või täita muu ülesanne. Üheks ülesandeks oli olemasolevate vahenditega teha Briti rahaühik ning seda pildistada. Mõned pildid on näha käesolevas postituses. 

Võistluse võitis Tammsaare Kool, kes sai 25 punkti 25-st võimalikust. II ja III koht said võrdselt 23 punkti ning siin sai maksvaks kiirus. Kuna Sütevaka Humanitaargümnaasium saabus varem, kuulus neile II koht ning Vanalinna põhikooli II võistkonnale III koht.

Info pärineb Annika Riismaalt, kes oli üks nutiraja loojatest

siin võib näha fofovastuseid nutiraja viimasele küsimusele

12. Make a British currency symbol from anything you can find and take a photo of it. 

 

kolmapäev, 28. oktoober 2015

Nutiseadmete kasutamine töös HEV lastega

Vaheajal tegelesime taas digipöördumisega. 

Meie majas toimus meie kooli ja Pärnu Toimetulekukooli ühine HITSA koolitus Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil .

Õppisime kasutame nutiseadmeid just töös HEV lastega.
 
 

kolmapäev, 21. oktoober 2015

LOQUIZI TEGEMISED

Oktoobri lõpuks võib öelda, et algul paljudele võõras ja ärevusttekitav Loquiz on võitnud paljude õpetajate südamed. Aktiivselt käib radade loomine - kõik meeskonnad on valmis saanud vähemalt ühe raja, enamus need punktid ka sisestanud veebikeskkonda ning ka rajad läbi testinud. Tekkinud on lisaks loodud meeskondadele ka nö tugugrupid- huvilised õpetajad on ise endale mentorid valinudJ
Nii mõnigi õpetaja on lisaks loonud radasid spetsiaalselt oma klassi õpppetundide tarbeks. Kõigile osalenud lastele opn mäng väga meeldinud ja pakkunud palju põnevust.
Loquiz abil viisime sel aastal läbi ka saksa keele linnamängu meie koolis külas olnud Kieli õpilastele. Läbi selle oli tore tutvustada interaktiivselt oma kodulinna.
Õpetajate Katrin Kurvitsa ja Annika Riismaa koostöös valmis Loquizi keskkonnas ka 7. klasside inglise keele võistlus Pärnu linna õpilastele. Osalenud õpilaste säravad silmad olid kinnituseks kordaläinud üritusestJ

Loodame, et meie ind ei rauge koos lehtede langemisega;)

esmaspäev, 19. oktoober 2015

NUTIVAHETUNNID

Algasid digivahetunnid Sellest õppeaastast hakkasid meie koolis toimuma digivahetunnid. Leppisime kokku, et nädalas toimub kaks vahetundi (esmaspäeval peale 3.tundi ja kolmapäeval peale 4.tundi), kus õpetajad kogunevad arvutiklassi ning saavad kolleegidelt õpetust/innustust/ideid, kuidas kasutada erinevaid keskkondi. Esimeses digivahetunnis anti ülevaade 8.klasside uurimistööde koostamise protsessist ja reeglitest. Tuletasime meelde tähtsamad kuupäevad (töö eelkaitsmine, töö esitamine jne.), õpilaste õigused/kohustused ja selle, kuidas juhendaja neid aidata saab. (http://kuninga.parnu.ee/oppetoo/uurimistoo/) Teise nädala vahetundides tutvustas õpetaja Katrin erinevaid mänge, mida Loquiz keskkonnas (http://loquiz.com/) teha saab. Järgnevalt anti juhised, kuidas õpetaja ise ühte lihtsat maastikumängu luua saab. Rääkisime sellest, et esmalt on vajalik koostada küsimused ja siis koondada need kokku mänguks. Mängimiseks on vaja luua üritus, mille tulemused salvestatakse keskkonda. Oktoobris tutvustas õpetaja Tiiu Kahooti (https://getkahoot.com/). Kuna kahooti olid pea kõik õpetajad mänginud, asuti kohe mängu looma. Peale esmaspäevast vahetundi katsetasid õpetajad kahoooti tegemist kodus ning kolmapäeval tuldi vahetundi juba konkreetsete küsimustega. /Peab mõtlema, kas digivahetundide sisu jagada ära nii, et esmaspäevases vahetunnis antakse keskkonnast üldisem ülevaade ning kolmapäeval aidatakse katsetanud ja tutvustatakse spetsiifilisemaid võimalusi./ Enne vaheaega jõudis veel õpetaja Liina rääkida uuest meilisüsteemist ning sellest, kuidas lisada kalendrisse üritust nii, et kõik õpetajad seda näevad.

neljapäev, 1. oktoober 2015

MEEDIAKAJASTUSED digitegemistest