kolmapäev, 12. detsember 2018

Meie koolis aastase kasutusõigusega innovaatiline nutitahvel

Meie kooli õpetaja Kairi Osula võitis septembris Tallinnas Kultuurikatlas toimunud haridustehnoloogia konverentsil ainulaadse nutitahvli aastase kasutusõiguse. Esmaspäeval, 10. detsembril tutvustati seda tahvlit õpetajatele.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile kasutada antud innovaatiline lahendus annab võimaluse viia koolitunnid veelgi interaktiivsemateks. Kaotades füüsilised piirid õppetöö toimimisest, sest ei ole vahet, kas õpilane on koolis või kipsis jalaga kodus, õppimisest saab samaväärselt osa võtta. Kõik, mida õpetaja tahvli ees joonistab või näitab on kättesaadav õpilastele, kasutades oma nutiseadet või arvutit. Lisaks, et tund oleks veelgi interaktiivsem, saavad õpilased täiendada ja muuta õpetaja joonistust.
Rauno Mihkelsaar /ByteLife Solutions OÜ/
Tegemist on Cisco toodetud interaktiivse tahvliga, mis ei ole lihtsalt ainult tahvel, vaid on ka videokonverentsi seade.


reede, 2. november 2018

3.klasside progepäev 2018

31. oktoobril toimus Pärnu Mai koolis suur progepäev Pärnu linna 3. klasside õpilastele. Kokku kogunes üle 500 3. klassi õpilase. 
Erinevaid töötubasid oli väga palju: 
 • Lihtne vooluring Raspberry PI ja LED; 
 • Dashi töötuba; 
 • mBot õhupallilahing; 
 • Teeme Makey Makey abil muusikat; 
 • Lego Matemaatika; 
 • Tutvume Edisoniga; 
 • Esmatutvus Spheroga; 
 • Scratch Jr töötuba; 
 • Vex roboti töötuba; 
 • Kuidas EV3 mõtleb; 
 • BeeBoti tutvustamine; 
 • Ozobot joonejälgimise robotid; 
 • Mikrokontrollerite programmeerimine. 
Paljudes töötubades olid juhendajateks veidi suuremad õpilased erinevatest Pärnu koolidest. Töötubades tegutsemise vaheajal sai saalis tantsu lüüa ja teisel suurel vaheajal sõime kõhud täis. Kõik kokkutulnud lapsed olid jaotatud 15-e liikmelisteks rühmadeks, kes liikusid koos ühest töötoast teise. Iga rühm sai osa kahe töötoa tegevusest. Üritus lõppes saalis, kus kõik võtsid osa internetiohutuse teemalisest Kahooti mängust. 
Meie kooli 3c klassi Rebecca Toomesoo sai oma teadmistega tubli 2. koha. Oli põnev, lustlik ja väga kirev koolipäev.
õpetajad Tiiu ja Ruth

Vaata rohkem pilte siit.

laupäev, 20. oktoober 2018

kolmapäev, 17. oktoober 2018

Digitund õpetajatele

16. oktoobril toimus digitund õpetajatele. Seekordne teema oli Office 365 kasutusvõimalustest: rühmade loomine ja tegevused rühmas.
Uurisime täpsemalt rühmade loomist, liikmete kutsumist,  rühmas materjalide jagamist.

teisipäev, 9. oktoober 2018

Robomatemaatika

Sel õppeaastal osalevad meie kooli 6. klasside õpilased Tallinna Ülikooli poolt korraldatud robomatemaatika projektis.
Tunni alguses lahendavad õpilased matemaatika ülesandeid, pärast toimub ülesannete visualiseerimine Lego EV3 robotite abil. Õpilaste arvates on täitsa põnev, aga programmeerimise osa veel veidi raske. Alguse asi :)


teisipäev, 2. oktoober 2018

Robootikatunnid 8.klassidele

Teadushariduse populariseerimise raames viis Kalmer Kivi septembrikuus läbi robootikatunnid mBotiga.

8c klassi õpilased arvasid:

Selle aasta alguses käisime 4 tundi robootika ringis. Seal oli huvitav, sest me ei olnud varem robootikaga tegelenud.

Me õppisime programmeerimist algtasemel. Üritasime panna roboti mööda teed sõitma ja tegime võistluse, kes kõige kiiremini raja läbib. Selle ülesandega tekkis paljudel algul probleeme, kuid lõpuks said kõik kenasti hakkama.

Me programmeerisime robotitele erinevaid käsklusi. Me saime seal teada, millega robot näeb ja asjadele vastab. Saime ka teada, kuidas erinevad sensorid koos töötavad.

Õppisime programmeerimisest, kasutades autoga sarnast tehnoloogiat, pannes selle värve muutma ja ringi liikuma. Kasutades roboti võimet tunda, kuhu liikuda ja kuhu mitte, saime ka korraldada võidu sõidu oma erinevate autodega.

Robootika tunnis me programeerisime ühele robotile musta joone jälgimis liigutused sisse.

Selliseid tunde on huvitav koolis teha, kui selliste asjadega muul ajal kokku ei satu. Võiks alustada juba veidike varem, et lihtsamad asjad selgeks saada.

Me ühendasine roboti äpiga ja valisime värve. Saime teada, kus asub roboti aju.

neljapäev, 27. september 2018

Digitund õpetajatele

Selle aasta esimeses digitunnis tutvustas õpetaja Urmas projekti “Noored teadlased” raames Euroopa sotsiaalfondi meetme Klass+ “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” toel saadud Vernieri andmekogujaid. Ta andis põgusa ülevaate koolis olemasolevatest anduritest ning tõi näiteid, kuidas neid erinevate õppeainete tundides kasutada.
Koolis on 8 väikest mikroskoopi, mida saavad kõik õpetajad oma tundides kasutada. Nende laenutamine tuleb kooskõlastada Katrin Lekiga. 
Projekti raames ringlevad nelja kooli vahel ka kaks erinevat (biokeemia ja füüsika) Globisens Labdisci laboriklassi. Meie kooli jõuab esimene komplekt andmekogujaid (biokeemia) jaanuari keskel.

esmaspäev, 20. august 2018

Robomatemaatika EDULab projektipäev

13. augusti osalesid meie kooli õpetajad Kairi, Katrin Kurvits, Ege, Tea ja Lemme robomatemaatika EDULab projektipäeval. Meie õpetajad tutvusid 6. klassi LEGO Mindstorms EV3 tunnikavadega neid järgemööda katsetades.

pühapäev, 20. mai 2018

1. klassi meeskonna Legoseiklus

1.c ja 1.s klassi 5-liikmeline meeskond LEGOMEISTRID osales 6. mail Tallinnas FIRST Lego League Jr (FLL Jr) robootikaüritusel. Meeskonda kuulusid Kaspar Kurvits, Martin Kuuskmann, Romet Uljas, Frode Kuusk, Leslie Puller. Juhendas õpetaja Katrin Kurvits.
FLL Jr on robootikanäitus 6 – 9-aastastele lastele. Just nimelt näitus, mitte võistlus. Meeskonnad ehitavad Lego klotsidest mudeli ja esitlevad seda kohtunikele ning asjast huvitatutele. Selle aastateemaks oli vesi. Veeseikluses osalevad poisid uurisid esialgu, kuidas joogivesi linna jõuab, mis saab reoveest, kuidas vee abil elektrit toodetakse. Projekti ettevalmistuse käigus saadi teada sedagi, et maailma erinevates piirkondades on puhta vee kättesaadavus väga erinev.
Legomeistrid ehitasid veekeskuse, kus voolas Lego-vesi, ja kus pumba, lainetekitaja ning purskkaevud panid liikuma programmeeritud mootorid. Seda kõike võimaldasid kooli ostetud uued Lego WeDo2.0 harivate klotside komplektid, mida kasutame robootikatundides.
Medal rinnas ja diplom käes oli tore oma mudeliga mängida.
*FIRST – For Inspiration and Recognition of Science and Technology

esmaspäev, 19. veebruar 2018

Progepäev


14. veebruaril osales meie kool Pärnu linna robootikapäeva-projektis. Eesmärgiks on kinkida Eestile rohkem tehnoloogiateadlikke noori. Sellega seoses viidi läbi 100 koolitundi, kus ainet õpiti robotite abil.
Meie koolis toimus 20 tundi. Läbiviijateks olid Tõnu Tillart, Tiiu Kiveste, Ruth Vaga, Kairi Osula, Liina Õmblus, Alex  Väärt ja Katrin Kurvits.
2.c klassi lapsed õppisid Beeboti robotitega massiühikute liitmist. 
2.s klassis valmisid kunstiõpetuse tunnis lauamängud Ozobotiga mängimiseks. 
2.-3.a klass õppis Ozoboti abil lugemist. Lastel tuli lugeda tööjuhiseid ning panna need „robotite keelde“. 
3. ja 4. klassid lahendasid matemaatikas liikumisülesandeid. Edisoni robotitega katsetati, kas arvutatud teepikkuse ja aja suhe kehtib ka päriselus. 
6.s, 8.s ning 8.-9.a klassid tegid tehnoloogiaõpetuses laserprinteriga vineeritöid ja mõõtsid erinevate robotite abil pikkust, kaugust ning pindala. 
6.c ja 7.s klassid kasutasid Dash-roboteid matemaatika-loogika ülesannete lahendamisel. Vaadati, kui kiirelt peab robot liikuma ning kuidas pöörama, et soovitud trajektooril püsida. 
8.-9.a lahendas erinevaid loogikaülesandeid. Ozobotide abil läbiti labürinte. 
Robotite kasutamine tundides tekitas elevust. Laste rõõmsad ja rahulolevad näod andsid tunnistust kordaläinud päevast.

Vaata kokkuvõtvat videod.

2.c klassi video tunniosast.
2.c klassi tööleht ja piltide fail. Koostaja õp. Tiiu Kiveste.