esmaspäev, 19. veebruar 2018

Progepäev


14. veebruaril osales meie kool Pärnu linna robootikapäeva-projektis. Eesmärgiks on kinkida Eestile rohkem tehnoloogiateadlikke noori. Sellega seoses viidi läbi 100 koolitundi, kus ainet õpiti robotite abil.
Meie koolis toimus 20 tundi. Läbiviijateks olid Tõnu Tillart, Tiiu Kiveste, Ruth Vaga, Kairi Osula, Liina Õmblus, Alex  Väärt ja Katrin Kurvits.
2.c klassi lapsed õppisid Beeboti robotitega massiühikute liitmist. 
2.s klassis valmisid kunstiõpetuse tunnis lauamängud Ozobotiga mängimiseks. 
2.-3.a klass õppis Ozoboti abil lugemist. Lastel tuli lugeda tööjuhiseid ning panna need „robotite keelde“. 
3. ja 4. klassid lahendasid matemaatikas liikumisülesandeid. Edisoni robotitega katsetati, kas arvutatud teepikkuse ja aja suhe kehtib ka päriselus. 
6.s, 8.s ning 8.-9.a klassid tegid tehnoloogiaõpetuses laserprinteriga vineeritöid ja mõõtsid erinevate robotite abil pikkust, kaugust ning pindala. 
6.c ja 7.s klassid kasutasid Dash-roboteid matemaatika-loogika ülesannete lahendamisel. Vaadati, kui kiirelt peab robot liikuma ning kuidas pöörama, et soovitud trajektooril püsida. 
8.-9.a lahendas erinevaid loogikaülesandeid. Ozobotide abil läbiti labürinte. 
Robotite kasutamine tundides tekitas elevust. Laste rõõmsad ja rahulolevad näod andsid tunnistust kordaläinud päevast.

Vaata kokkuvõtvat videod.

2.c klassi video tunniosast.
2.c klassi tööleht ja piltide fail. Koostaja õp. Tiiu Kiveste.