teisipäev, 17. november 2015

Digi-sportlik isadepäev

“Mu telefon on tilluke, kuid ta on armas minule, oi-lii, oi-laa..” laulis õpetajate ansambel, kui tähistasime koolis isadepäeva. 12. novembril olid kõik õpilased oodatud koos isaga ühist õhtupoolikut veetma. Väikeste meeskondadena lahkusid isad ja lapsed kooli juurest mööda Loquizi-mängu rada. Pisuke vihm ja pimedad tänavad ei seganud lustimist. Kas isalõvi on hea jahimees? Mida tähendab kreeka keeles dinosaurus? Sellistele küsimustele otsisid papsid koos lastega vastuseid. Kõigepealt tuli GPSiga küsimused üles leida ja siis pead murda. Kolmel võistkonnal õnnestus saada 12 punktist 11: sobrad1, hhp ja papsisilm. Raja tegid läbi 61 meeskonda. Kõige rohkem elevust tekitas ülesanne teha oma meeskonnast pilt nii,et maapinda puudutab vaid neli jalga. Igal juhul lahkuti kooli juurest sel õhtul uute teadmistega-tooner ei ole printeri kassett ja krokodillil on suus sama palju hambaid kui kassil.
Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Personalize your own free picture slideshow

pühapäev, 8. november 2015

SISEKOOLITUS

Ajavahemikus 28.okt - 7. dets. osalevad meie kooli 15 õpetajat Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi II mooduli koolitusel "Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul". Koolitajaks HITSA koolitaja ja ühtlasi meie kooli õpetaja Lemme Sulaoja.
Esimestel õppepäevadel tehti endi peal õpistiilide määramise teste. Lisaks vaagiti, millised digivahendid ja õpikeskkonnad millistele õpistiiliga õpilastele sobivad.
Praegu täidavad õpetajad iseseisvat tööd: uurivad klassiõpilaste õpistiile ja viivad tunde läbi sobivaid digivahendeid kasutades.

laupäev, 31. oktoober 2015

Kommentaare ja soovitusi Loquizi loojatelt

Edastan mõtteid loojatelt endilt. Kindlasti on see vajalik info ka kõikidele neile, kel äppiga probleeme pole ette tulnud. Saame panustada koostööd tehes, et Loquiz muutub veelgi töökindlamaks!

1) LOQUIZi hangumine
Kõigepealt vabandused, et kasutajale meelehärmi valmistasime. Tänaseni on meie kasutajad peamiselt tahvelarvutite peal ja kuna erinevaid telefonimudeleid on väga palju, siis on igasugune tagasiside teretulnud.
Üldsoovitusena  on õige jälgida, et telefonis oleks piisavalt vaba salvestusruumi, et tagada rakenduste tõrgedeta töö. Loquiz ei nõua mälu ega salvestusruumi rohkem kui teised rakendused ja mingisuguseid erioperatsioone tema salvestamiseks teha vaja ei ole. 
Iga kord kui rakendus hangub, küsitakse kasutajalt kas ta lubab saata meile veateadet. Sellest on suur abi, sest nendest raportitest näeme  mis põhjustas hangumise ning saame probleemi järgmises versioonis lahendada.  Eriti oluline on see Android telefonide puhul kuna mudeleid on nii palju, et kõiki ise testida on pea võimatu. 
Antud juhul saime kasutajalt ka veateate (aitäh!). See oli seotud Quiz mängu dialoogi sulgemisega konkreetse Android versiooni puhul. Selle vea parandasime. Kui kasutaja hiljem  appid kustutas ja Loquizi installis, siis oli kasutusel juba uuendatud versioon.
Teine viga tekkis pildi töötlemisel pärast pildistamist (seadmel sai mälu otsa).  Selle probleemi lahenduseks vähendasime pildi suurust ja kvaliteeti mis peaks pildistamise oluliselt stabiilsemaks tegema.
Ma ei saa kahjuks garanteerida, et hangumisi tulevikus ette ei tule, aga palun, et kasutaja alati jah vastaks kui küsitakse kas veateadet saata. See aitab meil rakendust stabiilsemaks muuta.


2) Sündmuste kustutamine

neljapäev, 29. oktoober 2015

7. klasside ülelinnalisest nutiraja võistlusest lähemalt


Briti nädala raames korraldasid 16. oktoobril meie kooli inglise keele õpetajad Pärnu linna  7.klassidele võistlusmängu, kus tuli teada nii Briti kultuuri, kui omada orienteerumisoskust. Mäng põhines Loquiz’i äppil. Pärnu kesklinna olid maha märgitud punktid, mis tuli läbida ette nähtud ajaga. Iga punkti läbides tuli vastata küsimustele Briti kultuuri kohta või täita muu ülesanne. Üheks ülesandeks oli olemasolevate vahenditega teha Briti rahaühik ning seda pildistada. Mõned pildid on näha käesolevas postituses. 

Võistluse võitis Tammsaare Kool, kes sai 25 punkti 25-st võimalikust. II ja III koht said võrdselt 23 punkti ning siin sai maksvaks kiirus. Kuna Sütevaka Humanitaargümnaasium saabus varem, kuulus neile II koht ning Vanalinna põhikooli II võistkonnale III koht.

Info pärineb Annika Riismaalt, kes oli üks nutiraja loojatest

siin võib näha fofovastuseid nutiraja viimasele küsimusele

12. Make a British currency symbol from anything you can find and take a photo of it. 

 

kolmapäev, 28. oktoober 2015

Nutiseadmete kasutamine töös HEV lastega

Vaheajal tegelesime taas digipöördumisega. 

Meie majas toimus meie kooli ja Pärnu Toimetulekukooli ühine HITSA koolitus Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil .

Õppisime kasutame nutiseadmeid just töös HEV lastega.
 
 

kolmapäev, 21. oktoober 2015

LOQUIZI TEGEMISED

Oktoobri lõpuks võib öelda, et algul paljudele võõras ja ärevusttekitav Loquiz on võitnud paljude õpetajate südamed. Aktiivselt käib radade loomine - kõik meeskonnad on valmis saanud vähemalt ühe raja, enamus need punktid ka sisestanud veebikeskkonda ning ka rajad läbi testinud. Tekkinud on lisaks loodud meeskondadele ka nö tugugrupid- huvilised õpetajad on ise endale mentorid valinudJ
Nii mõnigi õpetaja on lisaks loonud radasid spetsiaalselt oma klassi õpppetundide tarbeks. Kõigile osalenud lastele opn mäng väga meeldinud ja pakkunud palju põnevust.
Loquiz abil viisime sel aastal läbi ka saksa keele linnamängu meie koolis külas olnud Kieli õpilastele. Läbi selle oli tore tutvustada interaktiivselt oma kodulinna.
Õpetajate Katrin Kurvitsa ja Annika Riismaa koostöös valmis Loquizi keskkonnas ka 7. klasside inglise keele võistlus Pärnu linna õpilastele. Osalenud õpilaste säravad silmad olid kinnituseks kordaläinud üritusestJ

Loodame, et meie ind ei rauge koos lehtede langemisega;)

esmaspäev, 19. oktoober 2015

NUTIVAHETUNNID

Algasid digivahetunnid Sellest õppeaastast hakkasid meie koolis toimuma digivahetunnid. Leppisime kokku, et nädalas toimub kaks vahetundi (esmaspäeval peale 3.tundi ja kolmapäeval peale 4.tundi), kus õpetajad kogunevad arvutiklassi ning saavad kolleegidelt õpetust/innustust/ideid, kuidas kasutada erinevaid keskkondi. Esimeses digivahetunnis anti ülevaade 8.klasside uurimistööde koostamise protsessist ja reeglitest. Tuletasime meelde tähtsamad kuupäevad (töö eelkaitsmine, töö esitamine jne.), õpilaste õigused/kohustused ja selle, kuidas juhendaja neid aidata saab. (http://kuninga.parnu.ee/oppetoo/uurimistoo/) Teise nädala vahetundides tutvustas õpetaja Katrin erinevaid mänge, mida Loquiz keskkonnas (http://loquiz.com/) teha saab. Järgnevalt anti juhised, kuidas õpetaja ise ühte lihtsat maastikumängu luua saab. Rääkisime sellest, et esmalt on vajalik koostada küsimused ja siis koondada need kokku mänguks. Mängimiseks on vaja luua üritus, mille tulemused salvestatakse keskkonda. Oktoobris tutvustas õpetaja Tiiu Kahooti (https://getkahoot.com/). Kuna kahooti olid pea kõik õpetajad mänginud, asuti kohe mängu looma. Peale esmaspäevast vahetundi katsetasid õpetajad kahoooti tegemist kodus ning kolmapäeval tuldi vahetundi juba konkreetsete küsimustega. /Peab mõtlema, kas digivahetundide sisu jagada ära nii, et esmaspäevases vahetunnis antakse keskkonnast üldisem ülevaade ning kolmapäeval aidatakse katsetanud ja tutvustatakse spetsiifilisemaid võimalusi./ Enne vaheaega jõudis veel õpetaja Liina rääkida uuest meilisüsteemist ning sellest, kuidas lisada kalendrisse üritust nii, et kõik õpetajad seda näevad.

neljapäev, 1. oktoober 2015

MEEDIAKAJASTUSED digitegemistest

kolmapäev, 30. september 2015

KES TEEB, SEL JUHTUB...

Loquizi radade loomine on täies hoos. Sama aktiivne on ka katsetamiseks koostatud radade testimine. Pea iga õpetajal on tekkinud hulgaliselt küsimusi ja probleeme. Näiteks ei toiminud Loquizi mäng tahvelarvutites - sai konsulteeritud Loquizi peakeskusega, kes üsna pea selle olukorra meie jaoks ka lahendas. Samuti tekkisid katsetajatel nutiseadete erisusest tingitud probleemid - nii sai selgeks, milliste nutiseadmetega on üldse võimalik Loquizi mängida. Kõik tehnilised ja ka muud pisitakistused on nüüdseks lahendatud tõhusas koostöös. Võib öelda, et oleme valmis looma rakendusvalmis mänge ning jagama siinjuures korrektset ja teadlikku infot mängu tehnilise toimimise osas.

neljapäev, 17. september 2015

NUTIRADADE MEESKONNAD JA ESIMESED KATSETUSED

Et katta kõik kooliastmed sobivate nutiradadega, tegime ettepaneku kolleegidele moodustada ainevaldkonnapõhised meeskonnad, kes koostöös hakkaksid kõigepealt välja töötama õppekava toetavat küsimustepanka ning seejärel koos nutiradu moodustama. Meeskondade moodustamine kulges lõpptulemusena oodatust küll veidi teistsuguseks, kuid reaalselt ilmselt palju toimivamateks. Küsimusi moodustades arvestati sihtgrupi, õppekava, kavandatavaid tegevusi mängu käigus, vahendeid.

kolmapäev, 26. august 2015

LOQUIZ´I MAASTIKUMÄNGU MEESKONDLIK KÄEPROOV

26. augustil jagasime oma kolleegid meeskondadeks ning selgitasime lühidalt Loquizi keskkonnas tegutsemist. Telefonidesse tuli alla laadida Loquizi app. Allalaadimine õnnestus Androidel ja iPhonidel, kuid Windowsi platvormiga seadmes seda appi alla laadida ei saanud. Tuletasime meelde, et vähemalt korraks peaks sisse lülitama ka GPS-i, et teekonna kaart telefonides ikka avaneks. Juhtisime tähelepanu ka selle, et mõne küsimuse juures on võimalik kasutada õlekõrsi ehk abivihjeid. Selles mängus on oluline läbida kõik punase lipuga punktid - liikumisstrateegia valib grupp ise. Finišilipp on musta-valge ruuduline ning seal lõppeb ka mäng. Võistkonnad läksid teele ja meie digimeeskond jälgis gruppide tegevusi nii ekraanil kui ka õues liikudes. Emotsionaalselt andis selline kaardi järgi orienteerumine meeskondadele palju - sai nii nalja, iga grupp arutas päris pikalt vastuvariantide üle ning infotahvleid loeti suure tähelepanuga.Iga grupp leidis, et said sellelt teekonnalt teada ka uut infot ning suur oli rõõm, kui selgus, et olid õigesti vastatud. Pärast maastikumängu lõppu sai arutatud, mis oli poistiivne, millised takistused esinesid mängu käigus. Oli vahva ja emotsionaalne päev ning samas kogenes piisavalt palju uutinfot selle kohta,mida tuleks mängu käigus eelnevalt teada, millised eelteadmised peaksime andma õpilastele enne mängu rakendamist.
Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

kolmapäev, 24. juuni 2015

LOQUIZ 2

Tiiu uuris, et koolid saavad kasutada Loquizi keskkonda tasuta ühe kasutajakonto alt, mida pikendatakse aastate kaupa. Tingimuseks on, et meie poolt korraldatavad mängud on osalejatele tasuta.

Tasuta õiguse saamiseks täitis Tiiu vastava vormi ja sai haldaja õigused. Nüüd saab ta ka teisi õpetajaid loquiz´i keskkonda piiramatult mänge koostama kutsuda.

Omal algatusel on üks õpetaja Riina lühijuhendi koostanud: http://www.tildee.com/S6zIMg

Suvel katsetame seda keskkonda kindlasti.

kolmapäev, 17. juuni 2015

2. koosolek

e-õppeuudiskiri soovib 3. augustiks Pärnu digipöörde projektide tutvustust (300 – 400 tähemärki).

Meie tekst:
Kuninga Tänava Põhikool koostab Pärnu linna tutvustavad õpirajad (teemad: ajalugu, kultuur, loodus, turismiobjektid jne.), mille kontrollpunktides kasutatakse ülesannete lahendamisel nutiseadmeid. Rajad aitavad kinnistada õpitulemusi ja toetavad üldpädevuste omandamist ning on avatud nii Pärnu linna kui teiste Eesti koolide õpilastele. QR-koodide kasutamine lisaks interaktiivsetele radadele võimaldab linna vaatamisväärsusi tutvustada ka turistidele.

teisipäev, 16. juuni 2015

Nutirajad

Tiiu tegi ettepaneku jagada nutirajad:

  1. Pärnu ajalugu - siit omakorda- kaitserajatiste teema; Pärnu hansalinnana; Pärnu kultuuritegelased jne; 
  2. Pärnu loodusrajad - rannaniidud, jõgi jne
  3. Turismilõksud Pärnus, parimad toitlustuskohad, ajaveetmiskohad jne
  4. Õpperaja - saab teha ka iga aine eraldi, samas saavad aineõpetajad neid küsimusi ja muid ülesandeid lõimuvalt koos mõelda.

esmaspäev, 15. juuni 2015

1. koosolek

Esimese koosoleku teemad:

1. Kokkuvõtted suures digipöördes osalevate koolide blogidest.

2. Pärnu digipöörde tegevuskava
Esimene koolituspäev Pärnu digipöörde raames toimub sügisel, 16.septembril kell 14-18 meie koolis. Korraldajad Kuninga kool ning Vanalinna kool. Mee meeskonnal on vedada kaks õpituba:
  • õpirada+ kokkuvõte 
  • Liis, Heleen ja Iris Epp tutvustavad matemaatika äppe
Ülejõe ja Rääma kool oktoobris (7.10) Ülejõe koolis.
Raeküla ja Toimetuleku kool november (11.11) Raeküla koolis.
Ühisgümnaasium ja Vene gümnaasium teevad koos jaanuari algus (13.01.2016).
3. Meie kooli projekt „Nutirajad“
Leppisime kokku, et teeme suvel valmis ühe õpiraja. Augustis teevad meie oma kooli õpetajad selle läbi. Kooli Samsungi tahvlitele peaks 3G ühenduse saama, siis saab ka neid kasutada. 

4. Meie ootused digipöördele
Tahvleid ühe klassi jagu, so 26. Tahvlites on 3G internet.
WiFi tugevamaks.
Leidsime, et koolil peaks FB olema, kuid see ei saa olla kellegi tasuta lisaülesanne. FB oleks kiirem
lühiinfo, teadaanded. Kodulehel rohkem teksti, FB rohkemate piltidega üritustest.

pühapäev, 14. juuni 2015

LOQUIZ

Kairi palus testida enne koosolekut ühte keskkonda Loquiz, mis võimaldab teha (küll mitte palju - 10) tasuta mängu. Igasuguseid lisavõimalusi on seal hulgaliselt, ta tegi ühe lihtsa mängu meile testimiseks. Enne polnud ka Kairi seda keskkonda kasutanud, seega proovis, et koos vaadata, kuidas tulemused tulevad jms.

Mängimiseks: Salvesta endale telefoni äpp: loquiz
Mängu kood on ...
Mängu koodi sisestades, peab panema oma meeskonna nime ja enda nime (need võivad olla ka samad testimisel) ja siis saab juba mängida. Koostatud mäng on meie kooli ümbruses.

kolmapäev, 10. juuni 2015

Projekti avakoolitus

Projekti avakoolitus Pärnu koolide meeskondadele toimus 10. juunil Tallinnas HITSA nutiklassis.
Päevakava:

10:00-11:30 HITSA Nutiklassi tutvustus

11:30-12:15 lõuna kohvikus

12:15-13:00 Mart Laanpere

13:00-14:15 ja 14:30-15.45 Birgy Lorenz. Teemad "Interneti turvalisus", "Muudatuste juhtimine kooli tasandil“ (kahe mooduli vahel on 15min paus). Birgi esitlus.

teisipäev, 2. juuni 2015

Osaleme!

Otsustasime osaleda projektis "Pärnu linna digipööre".

Meie kooli digipöörde meeskonnas on õppealajuhataja Liina, IT õpetaja Kairi, loodusteaduste õpetaja Urmas, klassiõpetajad Tiiu, Lemme ja Katrin.

esmaspäev, 1. juuni 2015

Projekt "PÄRNU LINNA DIGIPÖÖRE"

Pärnu Linnavalitsus kuulutas munitsipaalüldhariduskoolidele välja digiprojektide konkursi “Pärnu linna digipööre”.

Konkursi eesmärk on nutiseadmete igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi, õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine ja koostöö arendamine Pärnu linna üldhariduskoolide ning erinevate partnerite vahel.

Projektis osalemiseks tuleb koolidel moodustada kuueliikmeline projektimeeskond, mille koosseisus on aineõpetajad, haridustehnoloog või IT- juht ja juhtkonna liige, esitada projekt täpse tegevuste kavaga, kaasata projekti tegevustesse ja seatud eesmärkide saavutamisse vähemalt 75% personalist, tegema koostööd teiste linna üldhariduskoolidega, looma ja avaldama digitaalseid õppematerjale, jagama kogemusi ning koolid peavad korraldama kahe kooli koostööna ühe koolituspäeva teistele projektikonkursil osalevatele koolidele.

Pärnu linnavalitsus tunnustab projekti edukalt lõpule viinud ja tegevused ellu rakendanud koole tänukirja ja 10 tahvelarvutiga.

Pärnu digipöörde koostööpartneriks on Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridustehnoloogia keskus, mis toetab projekti koolituse ja muutusi käsitleva uuringuga.

Projekt kestab alates 2015. aasta juunist kuni 2016. aasta veebruarini.

Allikas: Pärnu Postimees 02.06.2015