esmaspäev, 1. juuni 2015

Projekt "PÄRNU LINNA DIGIPÖÖRE"

Pärnu Linnavalitsus kuulutas munitsipaalüldhariduskoolidele välja digiprojektide konkursi “Pärnu linna digipööre”.

Konkursi eesmärk on nutiseadmete igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi, õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine ja koostöö arendamine Pärnu linna üldhariduskoolide ning erinevate partnerite vahel.

Projektis osalemiseks tuleb koolidel moodustada kuueliikmeline projektimeeskond, mille koosseisus on aineõpetajad, haridustehnoloog või IT- juht ja juhtkonna liige, esitada projekt täpse tegevuste kavaga, kaasata projekti tegevustesse ja seatud eesmärkide saavutamisse vähemalt 75% personalist, tegema koostööd teiste linna üldhariduskoolidega, looma ja avaldama digitaalseid õppematerjale, jagama kogemusi ning koolid peavad korraldama kahe kooli koostööna ühe koolituspäeva teistele projektikonkursil osalevatele koolidele.

Pärnu linnavalitsus tunnustab projekti edukalt lõpule viinud ja tegevused ellu rakendanud koole tänukirja ja 10 tahvelarvutiga.

Pärnu digipöörde koostööpartneriks on Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridustehnoloogia keskus, mis toetab projekti koolituse ja muutusi käsitleva uuringuga.

Projekt kestab alates 2015. aasta juunist kuni 2016. aasta veebruarini.

Allikas: Pärnu Postimees 02.06.2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar